How beautiful – How catastrophic 

Solo exhibition of Simone Hooymans at Kunstgarasjen in Bergen
10 Jan – 23 Feb 2020

 

A solo exhibition with drawings and animations from the last 5 years with  collaborations with the Norwegian musicians:
Building Instrument, Mari Kvien Brunvoll, Terje Isungset, Røyst Trio.

Katastrofe og kriser kan endre deg fundamentalt som et menneske, men energien som slippes ut i gjenoppbyggingsfasen kan, på en og samme tid, få fantasien i gang og sette fart i kreativiteten.

«How beautiful – How catastrophic» utforsker den transformerende kraften i en krise, så vel som en indre reise.

Animasjonene i utstillingen til Simone Hooymans er en symbolsk utforsking av tidens globale endringer og utfordringer. Arbeidet hennes har paralleler til historiske retninger slik som norsk nyromantisisme, som kjennetegnes av en søken etter storslått natur som en kontrast til det industrielle, tett befolkede urbane landskapet.

Hennes arbeider viser dobbeltheten i landskapet – illevarslende, men også vakkert og mektig. Dette omformer den globale krisen til noe vidunderlig, og det lekes med den vakre spenningen i naturen, som sjelden passer inn i en enkel lineær fortelling.
I stedet spiller det sammen i ukjente og uventede måter og produserer en stadig mer ukjent og uvented fremtid.

Hennes siste animasjon “Ras” (Earthfall) er hovedverket i utstillingen «How beautiful – How catastrophic». “Ras” hadde kinopremiere på årets BIFF-festival i Bergen og hadde utstillingspremiere på Statens Høstutstilling i Oslo og kan nå bli sett i Kunstgarasjen

 

 

Catastrophe and crisis can drive us to despair, yet it is also true that the energy released as we try to recover can simultaneously spark imagination, and boost creative output. “How beautiful – How catastrophic” explores the transforming powers of a crisis, as well as personal tragedies.
The animations in the solo exhibition of Simone Hooymans are a symbolic exploration of current global changes and challenges. Showing both sides of an ominous and at the same time beautiful world. Hooymans works seeks to capture the “beautiful and wonder of life that rarely fits a simple linear narrative”, but instead interacts in unknown and unexpected ways, producing an evermore unknown and unexpected future.
Hooymans art also has parallels to historical currents such as Norwegian neo-romanticism, which is characterized by a search for nature as a contrast to the industrialized and densely populated urban landscape. The Norwegian neo-romanticists were also interested in man’s unconscious soul life, for adventure, and for the relationship between nature and civilization. Formally, the thoughts are also brought to surrealism. Like the Surrealists, Hooymans is also interested in the relationship between consciousness and subconscious, or rather the interface between these two. This is how she works with a kind of wonder in her works. “
The exhibition How beautiful – How catastrophic shows the latest animation Earthfall (Ras) as main work of the exhibition. Ras had its cinema premiere at BIFF this year in Bergen and its exhibition premiere at Statens Høstutstillingen in Oslo and can now be seen in Kunstgarasjen.