Latest News, exhibitions and festival screenings

Archive

Exhibitions

Ras

 

RAS is an experimental animation where artist Simone Hooymans explores the transforming powers of crisis. 

An avalanche is threatening to crush everything in its way, but from the chaos and destruction emerges a glimpse of a new beginning: Unknown, yet hopeful?

RAS is made of hand-made ink drawings and coloration brought to life by digital 3D animation technology.

The film is a symbolic exploration of current global movements and challenges, yet it also suggests an inner journey and a passage through the emotional body to explore how a crisis can transform you as a human being. 

 

NFI (Norsk Film Institute):
Ras er ein eksperimentell animasjonsfilm der kunstnaren Simone Hooymans vil utforske endringskrafta i ei krise. Eit massivt ras trugar med å knuse alt på sin veg, men ut av kaos og øydelegging veks kimen til ei ny byrjing. Noko ukjend, men håpefullt. Dette er ein film som vil kommunisere nonverbalt, og som søkjer å kommentere det Hooymans oppfattar som krisa vi befinnn oss i globalt for tida, med miljøkriser og politisk uro som viktige fokuspunkt. Gjennom å antyde ei indre emosjonell reise, samanstilt av åtte tablå som krinsar rundt urbane former, natur og menneske, som altså ender opp i eit ras av syns- og lyd-inntrykk, er målet å stimulere vår assosiasjons og meddiktingskraft til å stille nokre grunnleggjande, eksistensielle spørsmål.

Ras føyer seg in i ei rekkje særeigne og suggererande animasjonsfilmar som Hooymans etter kvart har gjort til sitt kunstnarlege kjennemerke. Både motivbruk og animasjonsteknikk sameinar motstridande storleikar; urbane bygningar og natur, handteikning og 3-d animasjon, analogt og digitalt. Resultatet er eigenarta og suggestivt.

 

 

Producer: Turid Rogne Aldeles AS
Director and animation: Simone Hooymans
Special effects: Hans Pulles
Sound: Building Instrument
Sound Design : Jørgen Træen
Duration: 6 min.

Financial support by:

Vestnorsk Film Institute
NFI Norsk Film Institute
Fond for Lyd og Bilde
2019

Falturiltu-festival

 

I showed my animations, as live VJ, during the concert of Building Instruments at Falturiltu Festival (Nynorsk barnebokfestival on the island Stord in Norway), with two children’s choirs!

I am since 2017 working as VJ for DKS (Den Kulturelle skolesekken/ Norwegian school concerts) together with the Norwegian band Building Instrument.

 


Photos by Vindblikk and Simone Hooymans