Latest News, exhibitions and festival screenings

Archive

Ras

 

RAS is an experimental animation where artist Simone Hooymans explores the transforming powers of crisis. 

An avalanche is threatening to crush everything in its way, but from the chaos and destruction emerges a glimpse of a new beginning: Unknown, yet hopeful?

RAS is made of hand-made ink drawings and coloration brought to life by digital 3D animation technology.

The film is a symbolic exploration of current global movements and challenges, yet it also suggests an inner journey and a passage through the emotional body to explore how a crisis can transform you as a human being. 

 

NFI (Norsk Film Institute):
Ras er ein eksperimentell animasjonsfilm der kunstnaren Simone Hooymans vil utforske endringskrafta i ei krise. Eit massivt ras trugar med å knuse alt på sin veg, men ut av kaos og øydelegging veks kimen til ei ny byrjing. Noko ukjend, men håpefullt. Dette er ein film som vil kommunisere nonverbalt, og som søkjer å kommentere det Hooymans oppfattar som krisa vi befinnn oss i globalt for tida, med miljøkriser og politisk uro som viktige fokuspunkt. Gjennom å antyde ei indre emosjonell reise, samanstilt av åtte tablå som krinsar rundt urbane former, natur og menneske, som altså ender opp i eit ras av syns- og lyd-inntrykk, er målet å stimulere vår assosiasjons og meddiktingskraft til å stille nokre grunnleggjande, eksistensielle spørsmål.

Ras føyer seg in i ei rekkje særeigne og suggererande animasjonsfilmar som Hooymans etter kvart har gjort til sitt kunstnarlege kjennemerke. Både motivbruk og animasjonsteknikk sameinar motstridande storleikar; urbane bygningar og natur, handteikning og 3-d animasjon, analogt og digitalt. Resultatet er eigenarta og suggestivt.

 

 

Producer: Turid Rogne Aldeles AS
Director and animation: Simone Hooymans
Special effects: Hans Pulles
Sound: Building Instrument
Sound Design : Jørgen Træen
Duration: 6 min.

Financial support by:

Vestnorsk Film Institute
NFI Norsk Film Institute
Fond for Lyd og Bilde
2019

Rett Ned

My new animation Rett Ned, for the Norwegian band Building Instrument,
is now officially launced by their record label Hubro !

The track “Rett Ned” is taken from the album “Kem Som Kan Å Leve,
which came out in April 2016. The animation is made with handmade ink drawings.

I am very honored to work with this magical music trio,
and there will be more wonderful stuff in the future!

Above: Åsmund Weltzien (synth, electronics) and below: Øyvind Hegg-Lunde (drum and percussion). During live concert and live video projection at Østre in Bergen, Norway.

Building Instrument: Mari Kvien Brunvoll (vocal, sampler, zither, percussion, kazoo), Øyvind Hegg-Lunde (drum and percussion) and Åsmund Weltzien (synth, electronic). 

Bergens Magasinet about Rett Ned: (click on the article to read the whole text)

Broken Horizon

Broken Horizon is a short animation from Simone Hooymans, the Netherlands, 2008.

Synopsis:
From a sea full of icebergs tinkling rising green hills. Winding roads and a forest of scaffolding overgrow the virgin landscape. There stands the city, dark and unapproachable. But when night falls and the lights turn on, the water returns. Manufacturability is overtaken by transformation. Animated film, commissioned by Dziga Foundation, workshop for filmmakers and video artists.

Director: Simone Hooymans
Animation : Simone Hooymans
Technical support: Hans Pulles
Sound: Simone Hooymans
In collection of Eye Film Institute, the Netherlands and Haugesund Kunstforening Norway.