The Avalanche will rollllll !

I am very happy and proud to announce that NFI (Norwegian Film Institute) will support the production of my animation Ras ! I will work on this animation in 2018, together with producer Aldeles.

https://www.nfi.no/aktuelt/2018/tilskot-til-kortfilm-og-dokumentar

*

NFI:

Om kortfilmane: 

– Nivået i denne runden var både jamt og høgt. Då må ein gå for det som på ein eller annan måte stikk seg ut. Farse, Ras og Hysj er alle svært markante og distinkte prosjekt innan kvar si uttrykksform. Dette blir filmar som kjem til å etterlate eit avtrykk hos tilskodaren, seier Filmkonsulent for spillefilm og dramaserier Ståle Stein Berg om søknadsrunden som var ein såkalla second opinion for produksjonstilskot til kortfilm.

Ras

Aldeles AS og regissør Simone Hooymans er tildelt 600.000 kroner i produksjonstilskot til kortfilmen Ras, som er ein eksperimentell animasjon der Hooymans utforskar dei transformerande kreftene i både ytre og indre katastrofar.